Hektnaya Harmonica Akagera


MIOT "NN" URODZONE SZCZENIETA - 2.07.2010
Mamy: 1 czarnego pieska i 6 czarnych suczek !!
O: Breed for Jahrestal v Nobel Line IPO1, ZTP, HD-A

WSZYSTKIE SZCZENIETA SPRZEDANE !!


Nikotine Nuby & Nyagara Naty


Negative Nivvo

wl. Milos Schneider / CZ


Nikotine NubyNesca Naira

wl. Lynne Holmes UK


Nasturcya Noshi

wl. Artur Urbanek


Nyagara Naty

wl. Magdalena Wyżkiewicz


Nevada Nica

wl. Marcin Iwankiewicz


Nadya Nikita

wl. Tomasz Goł±b